Poveljniki skozi zgodovino

  • 4.9.1955-1.4.1962Ivan Vaupotič

  • 1.4.1962-28.5.1967Edi Stropnik

  • 28.5.1967-12.5.1985Adolf Rižnar

  • 12.5.1985-22.4.1989Franc Šoštarič

  • 22.4.1989-21.11.2002Ivan Vajda

  • 21.11.2002-9.5.2003Robert Vaupotič

  • 9.5.2003-14.3.2008Slavko Tkalec

  • 14.3.2008 do danesTonček Lisjak