ČLANI UPRAVNEGA ODBORA

DEJAN JURKOVIČ

PREDSEDNIK

DUŠAN NOTERSBERG

NAMESTNIK PREDSEDNIKA

TONČEK LISJAK

POVELJNIK GZ ORMOŽ

DAVID ČUŠ

PGD BRESNICA

JANEZ MARIN

PGD CVETKOVCI

DUŠAN HORVAT

PGD HARDEK

GORAZD POTOČNIK

PGD HERMANCI

DAVID VIDOVIČ

PGD IVANJKOVCI

SIMON VAJDA

PGD KLJUČAROVCI PRI ORMOŽU

TADEJ TROP

PGD LOPERŠICE

BOŠTJAN KOSAJNČ

PGD MIKLAVŽ PRI ORMOŽU

LEON ANTOLIČ

PGD ORMOŽ

SANDI MUNDA

PGD PODGORCI

ANDREJ KOSI

PGD SENEŠCI

MARJAN ANDERLIČ

PGD TRGOVIŠČE

ŽAN PREJAC

PGD VELIKA NEDELJA

MITJA MLINARIČ

PGD VITAN – KOG

MARJAN VOGRINEC

PGD ŽEROVINCI

JANEZ PAUŠNER

PREDSTAVNIK VETERANOV

BLAŽ RAJH

PREDSTAVNIK MLADINE

NATALIJA FAJFAR

PREDSTAVNICA ČLANIC