REGIJSKI VADBENI POLIGON

Regijski gasilski vadbeni poligoni je namenjeni praktičnemu usposabljanju gasilcev na regijski oziroma lokalni ravni. Na poligonu se izvaja praktično usposabljanje gasilcev na tečajih za operativnega gasilca, tečaju za višjega gasilca, ter pripravljalne vaje na tečajih za nižjega gasilskega častnika in gasilskega častnika. Prav tako se poligon uporablja za izvajanje praktičnih vaj gasilcev v obliki urjenja enot, oddelkov in skupin. Poligon izpolnjuje pogoje za opravljanje vaj predlaganih v učnih načrtih Gasilske zveze Slovenije, ki vsebujejo vaje s cevmi, vaje z lestvami, vaje v vrvni tehniki, vaje tehničnega reševanja in reševanja iz višin in globin, vaje z izolirnimi dihalnimi aparati in vaje v gibanju v notranjosti objektov in gašenje objektov.

Na regijskem poligonu je tako možno izvajati:

  1. Vaje v polaganju cevovoda, oblikovanje in vodenje vodnega curka:
    • polaganje in podaljševanje gasilskih cevi po ravnem
    • polaganje in podaljševanje gasilskih cevi po stopnišču – polaganje
    • polaganje in podaljševanje gasilskih cevi po stopnišču – obešanje
    • polaganje in podaljševanje gasilskih cevi po fasadi – obešanje
    • polaganje in podaljševanje gasilskih cevi po lestvi
  2. Sestavljanje sesalnih cevi
  3. Oblikovanje vodnega curka z različnimi vrstami ročnikov
  4. Vodenje in usmerjanje vodnih curkov z različnimi vrstami ročnikov
  5. Uporaba prenosnih gasilskih lestev
    • kljukaste lestve
    • sklopne lestve
    • stikalne lestve ob fasadi (2, 3 in 4 deli)
    • stikalne lestve v jašku (2, 3, in 4 deli)
    • raztegljive lestve (postavljanje pravokotno na fasado)
    • raztegljive lestve (postavljanje vzporedno s fasado)
    • plezanje po lestvi
    • reševanje osebe po lestvi
  6. Vaje v uporabi vrvi
    • vezanje vozlov
    • navezava in dvig orodja in cevi
    • samoreševanje z vrvjo
    • reševanje osebe z vrvjo
    • samoreševanje z napravami za reševanje
    • reševanje osebe z napravami za reševanje
    • spuščanje nosil z vrvjo (navpično ali horizontalno)
    • spuščanje nosil s pomočjo lestev (drsenje, preklop)
  7. Gibanje z izolirnimi dihalnimi aparati (IDA)
    • priprava za uporabo IDA in opremljanje z IDA
    • gibanje z IDA v notranjosti objekta
    • hitri vzpon z IDA po stopnišču
    • reševanje ponesrečenca ob uporabi IDA
    • reševanje gasilca pri uporabi IDA
  8. Vaje z uporabo hidranta
    • uporaba podzemnega hidranta z nastavkom
    • uporaba teleskopskega podzemnega hidranta
    • uporaba nadzemnega hidranta
  9. Vaje z gasilskimi vozili
  10. Vaje tehničnega reševanja
    • dvig in premik bremena
    • uporaba vzvoda
    • uporaba žičnega potega
    • uporaba vitla na vozilu
    • uporaba motorne verižne žage

 

Na vadbenih poligonih je možno izvajati vaje in tekmovanja gasilsko športnih tekmovalnih disciplin, in sicer:

    • vajo z vedrovko za pionirje in pionirke
    • štafeto s prenosom vode za pionirke in pionirje
    • vajo z ovirami za mladince in mladinke
    • mokro vajo z hidrantom za mladince in mladinke
    • vajo z motorno brizgalno
    • taktično mokro vajo
    • vajo v spajanju sesalnega voda
    • vajo s hidrantom – 9 tekmovalcev
    • vajo s hidrantom – 7 tekmovalcev
    • vajo raznoterosti
    • vajo razvrščanja za pionirje in pionirke
    • vajo razvrščanja za člane, članice,mladince in mladinke
    • teoretično testiranje za člane, članice,mladince in mladinke
    • tekmovanje gasilskih dvojic (fire combat)

 

Regijski vadbeni poligoni so primerni tudi za usposabljanje ostalih pripadnikov sil za zaščito in reševanje.

Za usposabljanje na regijskem poligonu gasilci uporabljajo lastno opremo iz svojih gasilskih vozilih. Usposabljanja izvajajo inštruktorji iz vrst gasilcev, ki so usposobljeni v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje.