• 1977Dejan Jurkovič - Predsednik

  Dejan Jurkovič se je rodil leta 1977 na Ptuju. Svoje otroštvo je do 6 leta preživel v Ormožu, na kar so se z družino preselili v Vinski Vrh. Osnovno šolo je obiskoval v Miklavžu pri Ormožu, izobraževanje je nadaljeval na srednji tehnični strojni šoli na Ptuju ter leta 2000 uspešno diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo v Mariboru. Ob delu je nadaljeval s podiplomskim znanstvenim magistrskim študijem na Fakulteti za management v Kopru, katerega je leta 2008 uspešno zaključil.

 • 2000Zaposlitev

  Dejan je odraščal v družinski podjetniški družini, v kateri še danes ostaja v stiku, kjer si je vse od mladostniških let do danes nabral veliko izkušenj. Svojo poklicno pot je začel leta 2000, takoj po končanem študiju, na SŽ – Železniškem gradbenem podjetju v Ljubljani, kjer je bil v vodstveni strukturi gradbene operative. Kot vodja projekta se je leta 2004 zaposlil na Javni agenciji za železniški promet RS v Mariboru. Ta organizacija se je več krat preoblikovala, tako da danes dela na Direkciji RS za infrastrukturo. Od leta 2004 do danes je vodil gradnjo več velikih železniških projektov sofinanciranih z EU sredstev, je vodja sektorja za železnice, je član različnih delovnih skupin in komisij in še vedno vodi investicije v velike železniške projekte. Od leta 2010, ko je bil  habilitiran v predavatelja, predava na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru.

 • 2001Gasilstvo

  Od leta 2001 je aktiven član Prostovoljnega gasilskega društva Miklavž pri Ormožu. Ves ta čas je aktiven na operativnem in organizacijskem delu. Od leta 2003 do današnjega dne je predsednik nadzornega odbora društva. Ves ta čas se je tudi izobraževal in si pridobil čin Višji gasilski časnik I. stopnje in več specialnosti. Sam tudi, kot predavatelj, prenaša znanje na ostale gasilce na nivoju društva, zveze, regije in od leta 2015 na gasilski šoli Ig.

 • 2013Predsednik GZ ORMOŽ

  Od leta 2013 je predsednik Gasilske zveze Ormož. V letu 2013 je GZ Ormož, pod njegovim vodstvom, organizirala in izvedla regijsko gasilsko tekmovanje, leta 2014 pa Državno gasilsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta. Od leta 2013 je tudi član Štaba podravske regije za velike intervencije in do leta 2018 član komisije za preventivo na nivoju Gasilske zveze Slovenije.  Od leta 2018 naprej pa je pomočnik poveljnika GZS in predsednik komisije za preventivo na Gasilski zvezi Slovenije. Od leta 2013 do danes je bil delegat na vseh plenumih in kongresih Gasilske zveze Slovenije in pa delovni predsednik plenumov: Ljubljana 2016, Majšperk 2017, Postojna 2018, Tolmin 2019, korespondenčni seji plenuma 2020 in plenumu Celje 2021. Prav tako je bil delovni predsednik na kongresu Ptuj 2018.

 • Društva

  Vse življenje je družbeno aktiven in je aktiven član večih društev, in sicer: član  Planinskega društva Maks Meško Ormož, član Lovske družine Vinski Vrhovi, član Moto kluba Cest Bon Ormož, član Strelskega društva Trap Ormož,…

 • Priznanja

  Za svoje dosedanje delo je prejel več priznanj, zahval, odlikovanj,…, in sicer med drugim leta 2001 Jubilejno bronasto Galusovo značko, leta 2003 Bronasto Jubilejno Maroltovo značko, leta 2005 Priznanje gasilske zveze III. stopnje, leta 2006 Bronasto medaljo Bojana Adamiča, leta 2008 Posebno priznanje Krajevne skupnosti Miklavž, leta 2010 Gasilsko plamenico III. stopnje, leta 2014 bronasti znak Civilne zaščite in častno gasilsko sekirico GZ Ormož, v letu 2015 bronasto priznanje Krajevne skupnosti Miklavž, priložnostno medaljo ob 60. letnici GZ Ormož in Gasilsko plamenico II. stopnje, leta 2018 je prejel Spominsko medaljo ob 25 let ustanovitve VZO Cestica, plaketo ob 90 letnici društva OSP Przesiadow Poljska in Plaketo gasilskega državnega tekmovanja v Gornji Radgoni, leta 2019 Srebrni znak Civilne zaščite, spominsko medaljo ob 150 letnici gasilstva v Sloveniji in Zlato spominsko medaljo ob 10. obletnici muzeja PGD Miklavž pri Ormožu, leta 2020 Gasilsko odlikovanje I. stopnje, v letu 2021 pa je prejel Priznanje podravske regije III. stopnje, Priložnostno medaljo ob 100 let delovanja PGD Miklavž pri Ormožu, priložnostno medaljo ob 50. dnevu gasilca GZ Ormož in Zlati križ ob 100 let združenja gasilstva na Poljskem.

 • Družina

  Sedaj živi v Miklavžu pri Ormožu, zasebno je soprog Sabine Jurkovič in je oče dveh otrok.

Kontaktni podatki