• 1971Tonček Lisjak - Poveljnik

  Tonček Lisjak se je rodil leta 1971 v Hermancih, kjer je tudi preživel svoja otroška in mladostniška leta. Po končani osnovni šoli v Miklavžu pri Ormožu se je izšolal za rudarja in se zaposlil v Rudniku lignita Velenje. Po osamosvojitvi se je zaposlil v Slovenski vojski, kjer je zaposlen še danes.

 • 1981Gasilstvo

  Z gasilstvom se je začel ukvarjati leta 1981, ko se je včlanil v PGD Hermanci. Ves ta čas je aktiven na operativnem kot tudi na organizacijskem področju. V tem času je v društvu opravljal različne naloge, in sicer je bil poveljnik, tajnik in blagajnik, trenutno pa je v društvu namestnik poveljnika. Z izobraževanjem znotraj gasilstva si je pridobil čin VGČ ter specialnosti inštruktor, bolničar, uporabnik radijskih postaj, sodnik GŠTD in opravil tečaj za vodenje velikih intervencij, ter obnovitveni tečaj inštruktorja na nivoju Gasilske regije, kjer je član ekipe inštruktorjev za usposabljanje na nivoju Gasilske regije Podravja.. Kot inštruktor z velikim veseljem prenaša svoje znanje in izkušnje na ostale gasilce na nivoju društva, zveze in regije.

 • 2003GZ ORMOŽ

  V GZ Ormož je na operativnem področju dejaven od leta 2003, in sicer je med letoma 2003 in 2008 bil član poveljstva GZ Ormož, istočasno pa je bil pomočnik poveljnika za strokovno usposabljanje ter poveljnik sektorja. Od leta 2008 do danes je poveljnik GZ Ormož, v obdobju 2008 – 2013 je vodil operativni štab GZ Ormož. Leta 2013 je bil ponovno izvoljen za poveljnika GZ Ormož. Od leta 2008, je po sklepu župana občine Ormož, imenovan na mesto namestnika poveljnika Civilne Zaščite občine Ormož, od leta 2013 je član Štaba podravske regije za vodenje velikih intervencij, prav tako pa je v letu 2013 GZ Ormož, pod njegovim poveljevanjem, organizirala in izvedla regijsko gasilsko tekmovanje. V obdobju 2013 do 2018 je v letu 2014 vodil priprave in izvedbo Državnega tekmovanja za Matevža Haceta. Sodeloval je v projektu Gasilskega vadbenega poligona Podravske regije. Od leta 2018 je imenovan za pomočnika poveljnika v poveljstvu Podravske regije s strani Poveljnika regije katero funkcijo še danes opravlja.

 • Priznanja

  Za svoje dosedanje delo je prejel več priznanj, zahval, odlikovanj,…, in sicer je med drugim prejel leta 1999 Priznanje gasilske zveze III. stopnje in Gasilsko odlikovanje III. stopnje,  leta 2008 Gasilsko plamenico III. stopnje in leta 2013 bronasti znak Civilne zaščite, Gasilsko plamenico II. stopnje ter srebrno plaketo Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu, zahvalno listino s strani Občine Ormož, leta 2014 častno gasilsko sekirico, 2015 priložnostno medaljo ob 60. letnici GZ Ormož, leta 2018 gasilsko plamenico II. stopnje in leta 2021 Priznanje podravske regije II. stopnje, ter priložnostno medaljo ob 50. dnevu gasilca GZ Ormož.

Kontaktni podatki