Nadzorni odbor

JOŽEF ŠTERMAN

PREDSEDNIK

PETRA JENKO

Član

JANKO MEŠKO

ČLAN