o nas

Gasilska zveza Ormož

Nekaj besed o občini Ormož

V Občini Ormož živi približno 13.000 ljudi, Občina Ormož meri 141,67 km2 in je del Prlekije, pokrajine med Muro in Dravo. Leži med slovensko-hrvaško mejo ter Gornjo Radgono in Ptujem. S tremi izrednimi dobrinami se Ormož lahko postavlja, in sicer z vinom, neokrnjeno pokrajino in ljudmi. To pa se združi v vinsko kulturo, kulinariko in običaje. Če bi sami hvalili našo deželico, nam ne bi verjeli, vsaj vsega ne, zato vabimo, mi Prleki, da jo doživite sami.

O zvezi

GZ Ormož je bila ustanovljena leta 1955 in danes združuje približno 2.000 članov vključenih v 15 prostovoljnih gasilskih društev na območju Občine Ormož. V GZ Ormož je vključenih devet društev I. kategorije, pet društev II. kategorije in eno društvo IV. kategorije in je, glede na število društev vključenih v GZ, druga največja Gasilska zveza v Podravski regiji.

Gasilska zveza deluje na podlagi Zakona o društvih in Zakona o gasilstvu, ter Statuta Gasilske zveze Ormož. Gasilska zveza Ormož je humanitarna organizacija, zveza društev, ustanovljena po Zakonu o društvih z namenom, da povezuje prostovoljna gasilska društva na območju občine Ormož, prevzema skupno odgovorne naloge in izvaja naloge, ki so predpisane z Zakonom o gasilstvu, v skladu s Statutom Gasilske zveze Slovenije, Pravili gasilske službe, Posebnimi pravili gasilske službe za prostovoljne gasilce in z drugimi predpisi, statuti ustanoviteljev ter, da izpolnjuje obveznosti in izvršuje pravice, ki so določene v sklenjeni pogodbi za opravljanje javne gasilske službe z Občino Ormož.

Gasilska zveza Ormož je članica Gasilske zveze Slovenije. Svoje članske pravice v Gasilski zvezi Slovenije izvajajo preko nje tudi njene članice.

Pri izvajanju gasilske dejavnosti se Gasilska zveza Ormož povezuje v Podravsko regijo.

Namen delovanja Gasilske zveze Ormož je, da povezuje prostovoljna gasilska društva na območju občine, prevzema dogovorjene skupne naloge in izvaja naloge, predpisane z zakonom o gasilstvu, v skladu z zakonom o društvih, ter Statutom in pravili gasilske službe.

Gasilska zveza je pri AJPESU vpisana pod šifro dejavnosti 84.250- zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah. Pravila delovanja so zapisana v Statutu  zveze. Gasilska zveza ima sprejet Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju po katerem vodi svoje poslovne knjige in vse druge evidence  Vpisani v davčni register, Davčna številka zveze je 96093641, nismo davčni zavezanec, splošni akti so usklajeni z veljavno zakonodajo. Matična številka zveze je 5130808, poslovni – transakcijski račun zveze je: SI56 6100 0000 8641 398 pri Delavski hranilnici d.d.

Muzej in zgodovinske zbirke

Zgodovina slovenskega gasilstva je pomembna za vlogo in pomen naše organizacije v družbi. Zagotavlja nam ustrezno mesto med organizacijami z bogato tradicijo, zato moramo tudi v bodoče negovati naše bogastvo, ki potrjuje veliko skrb slovenskega naroda za varnost ljudi in premoženja. Zgodovina naše organizacije priča o njenem velikem pomenu na kulturnem in domoljubnem področju.

V zadnjem času opažamo, da se naša osveščenost na tem področju povečuje, kar je vzpodbudno. Opažamo tudi, da so posamezna društva že začela z restavracijo svoje stare opreme, ki potem najdejo mesto v nekem urejenem kotičku v gasilskem domu. V naši zvezi se zavzemamo, da se stare opreme in vsega ostalega, ki je v povezavi z delom gasilstva, ne odvaža na smetišče ter da se čim več te opreme restavrira.

V naši gasilski zvezi ima kar nekaj društev urejene spominske kotičke, v PGD Miklavž pri Ormožu pa imamo Gasilski muzej, kjer imamo eno največjih zbirk starih motornih brizgaln.

Cilji delovanja GZ ORMOŽ

zagotavljati organiziranost, strokovno usposobljenost in usklajen razvoj članic za učinkovito požarno varnost v občini, kjer deluje;

zagotavljati načrtovan in usklajen razvoj ter opremljanje gasilskih enot v skladu s predpisanimi merili in usklajeno uporabo gasilskih enot članic;

zagotavljati povezovanje med članicami gasilske zveze in občani na območju, na katerem deluje gasilska zveza;

zagotavljati ohranjanje gasilskih vrednot in tradicije, spoštovanje osebnosti članov, dobrih medsebojnih odnosov kot pomembne vrednote društvenega življenja;

opravljati naloge gasilstva kot dejavnost, ki je v javnem interesu in je humanitarne narave.

Akti GZ Ormož