Gasilska zveza Ormož

GZ Ormož je bila ustanovljena leta 1955 in danes združuje približno 2.000 članov vključenih v 15 prostovoljnih gasilskih društev na območju Občine Ormož. V GZ Ormož je vključenih devet društev I. kategorije, pet društev II. kategorije in eno društvo IV. kategorije in je, glede na število društev vključenih v GZ, druga največja Gasilska zveza v Podravski regiji.

Gasilska zveza deluje na podlagi Zakona o društvih in Zakona o gasilstvu, ter Statuta Gasilske zveze Ormož. Gasilska zveza Ormož je humanitarna organizacija, zveza društev, ustanovljena po Zakonu o društvih z namenom, da povezuje prostovoljna gasilska društva na območju občine Ormož, prevzema skupno odgovorne naloge in izvaja naloge, ki so predpisane z Zakonom o gasilstvu, v skladu s Statutom Gasilske zveze Slovenije, Pravili gasilske službe, Posebnimi pravili gasilske službe za prostovoljne gasilce in z drugimi predpisi, statuti ustanoviteljev ter, da izpolnjuje obveznosti in izvršuje pravice, ki so določene v sklenjeni pogodbi za opravljanje javne gasilske službe z Občino Ormož.

GASILSKA ZVEZA ORMOŽ

Dejan Jurkovič VKGČ

Predsednik GZ ORMOŽ

Tonček Lisjak VGČ

Poveljnik GZ ORMOŽ

Leon Antolič GČ 1.st.

Tajnik GZ ORMOŽ

ORGANI UPRAVLJANJA

Skupščina

15

Društev

2000+

Članov

120+

Intervencij na letni ravni

40+

Gasilskih vozil

Trudimo se za dosego ciljev